کلمات و عبارت های کتاب درسی با نظم خاصی نوشته می‌شود که مفاهیم را زنجیر وار و به دنبال هم بیان می‌کند. هنگامی که خواندن شما همراه با درک نباشد و فکر کردن شما روی مطلب پس از خواندن انجام شود، اتفاق ساده ای روی می‌دهد. هنگامی که به سطر بعدی می رسید، مغز شما ناخودآگاه خدا فرمان می‌دهد که چیزی عایدش نشده و چشم شما برای درک سطر قبل به عقب می رود ولی معمولا سطر قبلی را کامل نمی خوانید و به وسط جمله قبله نگاهی می اندازید. بدین ترتیب نظم نوشتاری مطلب در ذهن شما به هم می‌ریزد و مطالب با آهنگ روان به حافظه شما منتقل نمی شود و دچار آشفتگی می شود. در این حالت شما دچار "دوباره خوانی" شده اید.

ادامه مطلب

اگر متوجه میشوید که هنگام مطالعه چشمان شما به عقب می جهد تا مطالب را دوباره بخوانید باید بدانید عادت به دوباره خوانی غیرضروری دارید. هر چند در بسیاری از موارد لازم است که برای یادگیری کامل، مطلب دوباره خوانده شود ولی گاهی این کار به صورت یک عادت غیرضروری در می آید. برای اطمینان از اینکه دوباره خوانی می کنید از یک نفر کمک بگیرید و از او بخواهید جهت حرکت مردمک چشم شما هنگام مطالعه را نگاه کند. اگر بگوید که مردمک چشم شما مدام به سمت راست و چپ حرکت می می‌کند شما در حال دوباره خوانی هستید. این روش باعث کاهش یادگیری عمیق، تکرار نابه‌جا، کاهش سرعت و پیش‌رفت مطالعه شما می شود.

برای برطرف کردن این عادت یک صفحه کاغذ سفید بردارید، روی کتاب خود قرار دهید و از بالا به پایین یا راست به چپ آن را حرکت دهید و به سرعت خطوط خوانده شده را بپوشانید. سرعت حرکت این کاغذ باید آنقدر زیاد باشد که شما فرصت درک کامل مطلب را پیدا نکنید و تنها تصویری کلی از مطلب را کسب کنید تا به مرور چشم شما به حالت جدید عادت کند.منبع: Www.Nomre.Blog.Ir