اگه هی اجزا مغز رو قاطی می کنی نمی دونی تهیپوتالاموس چیه مخ چیه،این عکس ها به دردتون می خوره


درادامه مطلب