دانلودکامل پاورپوینت ها

دانلودکامل قوائدعربی نهم

پاورعلائم راهنمایی ورانندگی

پاوررنگ ها،شغل ها وهفته ها

پی دی اف ترجمه متون درس عربی نهم و......

درادامه مطلب

-----------------------------------------------------------------


 دانلود  پاور پویینت علائم راهنمایی و رانندگی(عربی-فارسی-انگلیسی) 

 علامت راهنمایی رانندگی1(به صورت فایل ورد)

علامت راهنمایی رانندگی2(به صورت فایل ورد)

دانلود  ترجمه متون درس عربی نهم

دانلود   پاورپوینت آموزش کامل رنگ ها شغل ها وهفته ها عربی نهم

---------------------------------------------------------------------

پاورپوینت دروس عربی نهم

درس اول

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس دوم

برای دانلود  اینجا را کلیک نمایید.

 

درس سوم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس چهارم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس پنجم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس ششم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس هفتم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس هشتم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس نهم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

 

درس دهم

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

---------------------------------------------------------------------

قوائدعربی نهم(1)

قوائدعربی نهم(2)گاج

قوائدعربی نهم(3)

قوائدعربی نهم(4)

قوائدعربی نهم(5)