پاورپوینت

نمونه سوال 

ترجمه اشعارفارسی کل کتاب نهم 

راهنمای گام به گام فارسی نهم

آرایه های های ادبی فارسی نهم

قالب شعری

تاریخ ادبیات

و.....

درادامه مطلب

----------------------------

پاورپوینت فارسی نهم

پاورپوینت فارسی نهم(1)

پاورپوینت فارسی نهم (2)

پاورپوینت فارسی نهم (3)

پاورپوینت فارسی نهم (4)

پاورپوینت فارسی نهم (5آزاد)

دودرس آزادبه صورت فایل ورد

پاورپوینت فارسی نهم (6)

پاورپوینت فارسی نهم (7)

-----------------------------------------------------------

نمونه سوال

نمونه سوال(1)

نمونه سوال(2)

نمونه سوال(3)

نمونه سوال المپیاد(4)

پاسخنامه آزمون المپیاد ادبی (4)

نمونه سوال(5)

-------------------------------------------------

جدول کلمات هم آوا

------------------------------------------------------------

ترجمه اشعارفارسی کل کتاب نهم 

-----------------------------------------------
----------------------------------------------
آرایه فارسی نهم
-----------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------

دانلود آزمون المپیاد درس ۱ تا ۸ فارسی کلاس نهم با کلید  آزمونpdf-dl-icon 

                               

                                   

                                                                                                   کلیدpdf-dl-icon