آزمون های ریاضی پایه نهم، سال سوم متوسطه ی اول

دبیرستان هیئت امنایی شهید رزمجو زاهدان

طراح : استاد مسعود زیرکاری

آزمون نوبت اول اضافه شد

 

برای دانلود آزمون ها به ادامه مطلب بروید

  

آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول

مهر ماه 1394

پاسخ نامه آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول

مهر ماه 1394

آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

مجموعه ها و اعداد حقیقی

آبان 1394

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره یک

مجموعه ها-مهر ماه 1394

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره دو

مجموعه ها و اعداد حقیقی

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره سه

استدلال در هندسه

آزمون تستی ریاضی پایه نهم شماره یک

فصل اول (مجموعه ها )

آزمون تستی ریاضی پایه نهم شماره دو 

فصل دوم (اعداد حقیقی )

آزمون ریاضی پایه نهم تا پایان فصل چهارم

توان و ریشه( آذر 94)

نمونه سوال ریاضی پایه نهم

از فصل اول تا فصل چهارم

دی 94)

آزمون ریاضی پایه نهم، نوبت اول

دی 1394 جدید

پاسخ نامه آزمون ریاضی پایه نهم، نوبت اول

دی 1394 جدید

برای دانلود فایل پس از رفتن به صفحه ی دانلود

لطفا از لینک زیر استفاده کنید

نمونه دوم


نمونه سوالات ریاضی پایه نهم دبیرستان( دوره ی اول)

  طراح : استاد مهدی معماری

آزمون نوبت اول اضافه شد

پاسخ نامه آزمون نوبت اول اضافه شد

برای دانلود آزمون ها به ادامه مطلب بروید

  

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل اول( مجموعه )-شماره یک

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی بناب

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل اول( مجموعه )-شماره دو

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی بناب

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل اول( مجموعه )-شماره سه

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی بناب

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل اول( مجموعه )

دبیرستان شاهد فرقانی

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل دوم ( اعداد حقیقی)

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی بناب

آزمون ریاضی پایه نهم، فصل سوم ( استدلال در هندسه)

دبیرستان نمونه دولتی علامه امینی بناب

آزمون ریاضی پایه نهم،نوبت اول دی 1394

نمونه دولتی علامه امینی بناب جدید

پاسخ نامه آزمون ریاضی پایه نهم،نوبت اول

 نمونه دولتی علامه امینی بناب جدید

برای دانلود فایل پس از رفتن به صفحه ی دانلود لطفا

از لینک زیر استفاده کنید

منبع:http://nohomi.blogsky.com/