قانون دوم نیوتن در این وبدئو
برای دانلود اینجا کلیک کنید


اثبات قانون اول نیوتن در این ویدئو
برای دانلود اینجا کلیک کنید