( دستاوردی ازدروس نهم)

چگونه المپیادی شویم؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

یادش بخیرانگارهمین دیروز بود!

البته خیلی هم یادش بخیرنسیت!والبته خیلی هم دورنیست!

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

یک سوتی بدازکتاب زبان پایه نهم

بدون شرح

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
Ali Hadian

تلنگر(خیلی مهمه)

تلنگر

ایران،داشته ها ونداشته ها

تنبلی اجتماعی،طلب کاری وغرور ملی

ژاپنی ها از همان کلاس اول دبستان،با بچه هایشان اتمام حجت می کنند.درس اول هم جغرافیاست؛نقشه ی ژاپن را می گذارندجلوی بچه ها ومی گویند:


بینید این ژاپن کوچولوی ماست،ببینید! ژاپن ما نفت ندارد؛گازندارد؛معدن ندارد؛زمینش محدود است؛ جمعیتش زیادو.....

فهرست«نداشته ها»را به بچه هاگوشزد می کنند،خیلی خودمانی بچه هایشان را می ترسانند.... .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

هنرنهم

عکس های ترکیبی

جلدهنر

عکاسی

خطاطی

آهنگ

نقاشی

اتودوطراحی وشخصیت

نوشتن معکوس

لوگو

سایه

عکس های ترکیبی بوته جقه

عکس روایی و....

درادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

اجتماعی نهم


پاورپوینت ها

جزوه خلا صه دروس 

نمونه سوال

لطفا به ادامه مطلب بروید


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

فارسی نهم

 

پاورپوینت

نمونه سوال 

ترجمه اشعارفارسی کل کتاب نهم 

راهنمای گام به گام فارسی نهم

آرایه های های ادبی فارسی نهم

قالب شعری

تاریخ ادبیات

و.....

درادامه مطلب

----------------------------

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

انگلیسی نهم


پاورپوینت 

گرامر دروس یک تا شش

کلمات سخت

لیسنینگ ها و...

لطفا به ادامه مطلب بروید

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

عربی نهم

دانلودکامل پاورپوینت ها

دانلودکامل قوائدعربی نهم

پاورعلائم راهنمایی ورانندگی

پاوررنگ ها،شغل ها وهفته ها

پی دی اف ترجمه متون درس عربی نهم و......

درادامه مطلب

-----------------------------------------------------------------


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian

فناوری نهم


الگوریتم

بریسکد(Briscad)

مداریک پل ودوپل(فیلم+عکس)

درادامه مطلب

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Ali Hadian