سلامی دوباره. این عکس هایی که براتون گذاشتم دررابطه با درس علوم نهمه که هنوزکامل کامل نیست ولی دیریازودکامل میشه دراین بین عکس هایی گذاشتم که حتما به دردتون می خوره پس نگاه کردنش ضرر نداره.موفق باشید.(زیست-شیمی-فیزیک)
+