شایدخیلی ازشما هنگام خوندن قرآن وسواس داشته باشید،من هم مثل شما بودم اما برای خودم یک جزوه طرح دیدم تمام اشکالاتم رودراون بدون پاسخ  قراردادم امیدوارم به دردتون بخوره

لینک دانلود